031 / 842 555
sr | en

Hotel Olimp Zlatibor

Istinska kapija Zlatibora
Mesto gostoprimstva i osmeha


USLOVI KORIŠĆENJA


1. USLOVI KORIŠĆENJA primenjuju se na kompletan sadržaj web lokacije pod domenom www.hotelolimp.com (u daljem tekstu “web lokacija” “Hotel Olimp Zlatibor”, “naše”, “mi”),. Pre korišćenja Web lokacije pažljivo pročitajte navedene uslove. Ako koristite web lokaciju, to znači da prihvatate uslove bez obzira da li ćete ostaviti Vaše lične podatke na našem serveru ili ne. U slučaju da ne prihvatate uslove korišćenja, nemojte koristiti web lokaciju ( www.hotelolimp.com)2. DOZVOLE I INTELEKTUALNA SVOJINA

  • 2.1 Celokupan sadržaj, ukoliko nije drugačije navedeno, autorsko pravo, software, tekst, fotografije, grafike, video, logotipi, prava na bazu podataka i druga prava intelektualne svojine su vlasnička prava koje poseduje Hotel Olimp Zlatibor ili njeni izdavaoci dozvole. Bilo koje kopiranje sadržaja je zabranjeno. Nije dozvoljeno menjanje, kopiranje, objavljivanje i prodaja bilo kog materijala i sadržaja sa web lokacije u komercijalne svrhe bez pisane saglasnosti hotela Olimp Zlatibor. Iskoristićemo naše pravo i preduzeti odgovarajuće pravne postupke u slučaju bilo kakvog nezakonitog ili nedozvoljenog korišćenja web lokacije.

  • 2.2 Dozvoljeno Vam je da preuzimate materijal sa web lokacije za svoje lične potrebe, i to pod sledećim uslovima:
    • 2.2.1. Dokumente sa web lokacije ne možete da menjate na bilo koji način
    • 2.2.2. Fotografije sa web lokacije ne možete da koristite odvojeno od teksta na koji se odnose.

  • 2.3 Zadržavamo sva prava koja nisu izričito navedena u ovim uslovima.


3. ODGOVORNOST I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

  • 3.1 Hotel Olimp Zlatibor ne može da garantuje da će korišćenje web lokacije biti neprekinuto, niti bez grešaka. Mi ulažemo resurse da omogućimo neprekidan pristup web lokaciji 24 časa na dan, ali hotel Olimp Zlatibor neće biti odgovoran za bilo koji razlog ukoliko web lokacija nije dostupna u bilo kom trenutku ili bilo kom vremenskom periodu. Pristup web lokaciji može biti privremeno obustavljen bez predhodnog obaveštenja u slučaju održavanja, popravke ili kvara sistema, kao i slučaju razloga nad kojim Hotel Olimp Zlatibor nema kontrolu.

  • 3.2 Hotel Olimp Zlatibor ne može da garantuje da će korišćenje web lokacije biti neprekinuto, niti bez grešaka. Mi ulažemo resurse da omogućimo neprekidan pristup web lokaciji 24 časa na dan, ali hotel Olimp Zlatibor neće biti odgovoran za bilo koji razlog ukoliko web lokacija nije dostupna u bilo kom trenutku ili bilo kom vremenskom periodu. Pristup web lokaciji može biti privremeno obustavljen bez predhodnog obaveštenja u slučaju održavanja, popravke ili kvara sistema, kao i slučaju razloga nad kojim Hotel Olimp Zlatibor nema kontrolu.

  • 3.3 Hotel Olimp Zlatibor ne predstavlja, niti garantuje da na web lokaciji neće doći do hakovanja, napada, ometanja, virusa, kvara ili drugih napada bezbednosti na web lokaciji i mi poričemo svaku odgovornost u vezi sa tim.


Ovi uslovi su između Vas i Hotela Olimp Zlatibor i rukovode se zakonima Republike Srbije. Sporovi nastali u vezi sa ovim pravnim napomenama pod isključivom nadležnošću sudova u Republici Srbiji.